تضمین بازگشت تا ۴۸ ساعت (در صورت مشکل)

ران کردن هر گونه سورس فیشینگ، فیک پیج باعث مسدود شدن هاست شما میشود.

هاست ۵۱۲ مگابایت ماهانه


دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپاچی وب سرویس
 • دارد آنتی شلر
 • سی پنل هاست
 • لیزوب هلند دیتاسنتر
 • به انتخاب کاربر ورژن PHP
 • دارد SSL فعال رایگان
 • SSD هارد
 • هفتگی/ماهیانه بکاپ
 • فوری پس از پرداخت تحویل سرویس
هاست 1 گیگ ماهانه


دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • ۱ گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپاچی وب سرویس
 • دارد آنتی شلر
 • سی پنل هاست
 • لیزوب هلند دیتاسنتر
 • به انتخاب کاربر ورژن PHP
 • دارد SSL فعال رایگان
 • SSD هارد
 • هفتگی/ماهیانه بکاپ
 • فوری پس از پرداخت تحویل سرویس
هاست 2 گیگ ماهانه


دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 2 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپاچی وب سرویس
 • دارد آنتی شلر
 • سی پنل هاست
 • لیزوب هلند دیتاسنتر
 • به انتخاب کاربر ورژن PHP
 • دارد SSL فعال رایگان
 • SSD هارد
 • هفتگی/ماهیانه بکاپ
 • فوری پس از پرداخت تحویل سرویس
هاست 5 گیگ ماهانه


دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 5 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپاچی وب سرویس
 • دارد آنتی شلر
 • سی پنل هاست
 • لیزوب هلند دیتاسنتر
 • به انتخاب کاربر ورژن PHP
 • دارد SSL فعال رایگان
 • SSD هارد
 • هفتگی/ماهیانه بکاپ
 • فوری پس از پرداخت تحویل سرویس
هاست 10 گیگ ماهانه


دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 10 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپاچی وب سرویس
 • دارد آنتی شلر
 • سی پنل هاست
 • لیزوب هلند دیتاسنتر
 • به انتخاب کاربر ورژن PHP
 • دارد SSL فعال رایگان
 • SSD هارد
 • هفتگی/ماهیانه بکاپ
 • فوری پس از پرداخت تحویل سرویس
هاست 15 گیگ ماهانه


دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 15 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپاچی وب سرویس
 • دارد آنتی شلر
 • سی پنل هاست
 • لیزوب هلند دیتاسنتر
 • به انتخاب کاربر ورژن PHP
 • دارد SSL فعال رایگان
 • SSD هارد
 • هفتگی/ماهیانه بکاپ
 • فوری پس از پرداخت تحویل سرویس