تضمین بازگشت تا ۲۴ ساعت (در صورت مشکل)

استفاده از فیشینگ، اتک، اسکن ممنوع است و باعث مسدود شدن سرور میشود.

سرور کلاود رم 2 ماهانه


رم 2 گیگ
سی پیو 1 هسته اختصاصی
فضا هارد 20 گیگ NVMe
پهنای باند 20 ترا
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر آلمان
لوکیشن انتخابی
زمان تحویل کمترین زمان ممکن

سرور کلاود رم 4 ماهانه


رم ۴ گیگ
سی پیو 2 هسته اختصاصی
فضا هارد 40 گیگ nvme
پهنای باند 20 ترا
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر آلمان
لوکیشن انتخابی
زمان تحویل کمترین زمان ممکن

سرور کلاود رم 8 ماهانه


رم 8 گیگ
سی پیو 2 هسته اختصاصی
فضا هارد 80 گیگ nvme
پهنای باند 20 ترا
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر آلمان
لوکیشن انتخابی
زمان تحویل کمترین زمان ممکن

سرور کلاود رم 16 ماهانه


رم 16 گیگ
سی پیو 4 هسته اختصاصی
فضا هارد 160 گیگ nvme
پهنای باند 20 ترا
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر آلمان
لوکیشن انتخابی
زمان تحویل کمترین زمان ممکن

سرور کلاود رم 32 ماهانه


رم 32 گیگ
سی پیو 8 هسته اختصاصی
فضا هارد 240 گیگ nvme
پهنای باند 20 ترا
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر آلمان
لوکیشن انتخابی
زمان تحویل کمترین زمان ممکن