سرور کلاود هتزنر آلمان

استفاده از فیشینگ ، ران کردن پروکسی ، اتک ، اسکن ممنوع است و باعت مسدودی سرور میشود.

سرور کلاود رم 2


 
52,000 تومان
ماهانه

رم 2 گیگ
سی پیو 1 هسته اختصاصی
فضا هارد 20 گیگ nvme
پهنای باند 20 ترا
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر آلمان
لوکیشن انتخابی
زمان تحویل کمترین زمان ممکن


سرور کلاود رم ۴


 
110,000 تومان
ماهانه

رم ۴ گیگ
سی پیو 2 هسته اختصاصی
فضا هارد 40 گیگ nvme
پهنای باند 20 ترا
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر آلمان
لوکیشن انتخابی
زمان تحویل کمترین زمان ممکن


سرور کلاود رم ۸


 
200,000 تومان
ماهانه

رم 2 گیگ
سی پیو 2 هسته اختصاصی
فضا هارد 80 گیگ nvme
پهنای باند 20 ترا
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر آلمان
لوکیشن انتخابی
زمان تحویل کمترین زمان ممکن


سرور کلاود رم 16


 
320,000 تومان
ماهانه

رم 16 گیگ
سی پیو 4 هسته اختصاصی
فضا هارد 160 گیگ nvme
پهنای باند 20 ترا
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر آلمان
لوکیشن انتخابی
زمان تحویل کمترین زمان ممکن


سرور کلاود رم 32


 
600,000 تومان
ماهانه

رم 32 گیگ
سی پیو 8 هسته اختصاصی
فضا هارد 240 گیگ nvme
پهنای باند 20 ترا
سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر آلمان
لوکیشن انتخابی
زمان تحویل کمترین زمان ممکن


Powered by WHMCompleteSolution