سرور بکاپ هتزنر آلمان

سرور بکاپ 100 گیگ


 
65,000 تومان
ماهانه

فضای سرور بکاپ 100 گیگ
پهنای باند 1 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن


سرور بکاپ 500 گیگ


 
120,000 تومان
ماهانه

فضای سرور بکاپ 500 گیگ
پهنای باند 2 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن


سرور بکاپ 1000 گیگ


 
180,000 تومان
ماهانه

فضای سرور بکاپ 1000 گیگ
پهنای باند 5 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن


سرور بکاپ 2000 گیگ


 
250,000 تومان
ماهانه

فضای سرور بکاپ 1000 گیگ
پهنای باند 10 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن


سرور بکاپ 5000 گیگ


 
350,000 تومان
ماهانه

فضای سرور بکاپ 5000 گیگ
پهنای باند 15 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن


سرور بکاپ 10000 گیگ


 
800,000 تومان
ماهانه

فضای سرور بکاپ 10000 گیگ
پهنای باند 20 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن


Powered by WHMCompleteSolution